فهرست تفصیلی کدها

توجه مقررات منسوخ داراي كاربرد كمتر، با فونت «هاي لايت» ؛ و مقررات ماليات بر ارزش افزوده و ماليات موسوم به تجميع عوارض با فونت «ايتاليك» مشخص شده‌اند. با كليك بر روي كدهاي فعال قادر به مشاهده متن آن كد خواهيد شد. بیشتر بخوانید >>

محدوده نمايش

کد عنوان / مرجع صدور مواد مرتبط شماره تاريخ صدور خلاصه موضوع
4398 بخشنامه 143 ۲۳۰/۹۷/۱۵۱ 10 بهمن 1397 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
4397 قانون - ٢١۵١۵ 1 بهمن 1397 قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
4396 بخشنامه - ۲۰۰/۹۷/۱۴۸ 30 دی 1397 ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور (دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات برنامه ریزی و مدیریت در امور حمل و نقل عمومی مسافری)
4395 بخشنامه 59 ۲۰۰/۹۷/۱۴۶/ص 24 دی 1397 نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
4394 بخشنامه 147 و 148 141/97/230 15 دی 1397 مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
4393 تصویب نامه هیات وزیران - ٢١۵٠٠ 13 دی 1397 اصلاح تصویب نامه شماره ۴٩٧۵١/ت۵۵۵۴٩هـ مورخ ١٣٩٧/۴/٢١ وزارت صنعت، معدن و تجارت
4392 بخشنامه ماده ۱۰۵ ۲۰۰/۹۷/۱۳۹ 12 دی 1397 راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی
4391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ١۶۴۴ 11 دی 1397 ابطال تصویب نامه شماره ١٨٢٩۶/ت۵٣٢٧۴هـ ١٣٩۶/٢/٢٠ هیأت وزیران ١٣٩٧/ ٩۶/٩۵۵/هـ
4390 بخشنامه 17 138/97/200/ص 11 دی 1397 ارسال تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 88926/ت 55785 هـ مورخ 08/07/1397 درخصوص اصلاح تبصره¬های (1) و (2) اصلاحی ماده (13) آیین¬نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
4389 بخشنامه 42 و 43 137/97/200 11 دی 1397 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
4388 بخشنامه 187 136/97/230 - ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 6/9/1397 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه
4387 بخشنامه 143 135/97/230 5 دی 1397 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
4386 بخشنامه 132 134/97/230 2 دی 1397 فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
4385 بخشنامه 13، 17، 22 و 26 133/97/200 27 آذر 1397 پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش¬ افزوده
4384 دستورالعمل - ٢١۴٨٣ 24 آذر 1397 دستورالعمل تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی در راستای مفاد تبصره الحاقی به ماده (۵١( آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
4383 بخشنامه - 131/97/200/ص 18 آذر 1397 اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
4382 بخشنامه - 128/97/230 17 آذر 1397 ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 مورخ 19/8/1397 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس¬های فوق برنامه
4381 بخشنامه 81 127/97/230 17 آذر 1397 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1691 مورخ 1/8/1397 مبنی برابطال رأی شماره 1004/4/30 مورخ 7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
4380 بخشنامه 190 126/97/200/ص 12 آذر 1397 عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم
4379 بخشنامه - 123/97/200 3 آذر 1397 ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 مورخ 26/06/1397 موضوع رد شکایت درخصوص استرداد مالیات و عوارض کالاهای مذکور به شرح بخشنامه های ذیل
4378 بخشنامه 54 122/97/200 30 آبان 1397 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
4377 بخشنامه 148 121/97/200/ص 26 آبان 1397 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
4376 بخشنامه 149 120/97/200/ص 23 آبان 1397 ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201 مورخ 05/06/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
4375 بخشنامه 143 119/97/230 19 آبان 1397 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
4374 بخشنامه 199-197-193-190-169-139 118/97/200/ص 19 آبان 1397 رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
4373 بخشنامه 219،274 و 277 117/97/230 16 آبان 1397 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131 مورخ 26/06/1397 مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 505/96/200 مورخ 24/02/1396
4372 بخشنامه 141 و 148 116/97/230 16 آبان 1397 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838 مورخ 7/9/1396مبنی برابطال¬بخشنامه¬شماره 25/95/200 مورخ 22/4/1395و نامه شماره 10743/200مورخ 25/5/1391 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
4371 بخشنامه - 115/97/230 14 آبان 1397 درخصوص تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
4370 بخشنامه 17 114/97/200 13 آبان 1397 رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن
4369 بخشنامه - 113/97/200 13 آبان 1397 ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
4368 بخشنامه - 112/97/230 7 آبان 1397 ارسال قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
4367 بخشنامه 247 111/97/230 30 مهر 1397 ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مورخ 30/3/1397 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه
4366 بخشنامه 143 109/97/230 22 مهر 1397 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
4365 بخشنامه - 36816/230/د 18 مهر 1397 مالیات سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد (100%) سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است با نرخ صفر
4364 هیات عمومی دیوان عدالت اداری - ١٣٢۶ 18 مهر 1397 ابطال بند ٣ بخشنامه شماره ۵١٠٧۶ ـ ١٣٨٨/۴/٢٧ سازمان امور مالیاتی کشور ١٠/۶/١٣٩٧ ٩۶/٨١۴

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: