فهرست تفصیلی کدها

توجه مقررات منسوخ داراي كاربرد كمتر، با فونت «هاي لايت» ؛ و مقررات ماليات بر ارزش افزوده و ماليات موسوم به تجميع عوارض با فونت «ايتاليك» مشخص شده‌اند. با كليك بر روي كدهاي فعال قادر به مشاهده متن آن كد خواهيد شد. بیشتر بخوانید >>

محدوده نمايش

کد عنوان / مرجع صدور مواد مرتبط شماره تاريخ صدور خلاصه موضوع
4582 بخشنامه 22 210/99/40 21 تير 1399 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 27/03/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 02/05/1398
4581 بخشنامه - 200/99/43 21 تير 1399 ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
4580 بخشنامه 59 210/99/39 14 تير 1399 ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 16/02/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 146/97/200/ص مورخ 24/10/1397
4579 بخشنامه 2 و 280 210/99/38 14 تير 1399 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 13/03/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30660/230/د مورخ 17/06/1397
4578 بخشنامه 156 و 227 200/99/37 24 ارديبهشت 1399 ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 03/03/1399
4577 بخشنامه 132 210/99/34 10 تير 1399 ابلاغ تصویب نامه های شماره 989/ت55625هـ مورخ 09/01/1399 و شماره 29710/ت55625هـ مورخ 25/03/1399 هیأت محترم وزیران
4576 بخشنامه - 210/99/35 10 تير 1399 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
4575 بخشنامه - 210/99/33 10 تير 1399 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 30/02/1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 230/7258/د مورخ 22/03/1392 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 232/25607/ص مورخ 20/12/1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
4574 بخشنامه 169 210/99/32 7 تير 1399 ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 27/10/1390 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 04/03/1394به زمان تصویب مصوبه
4573 بخشنامه - 200/99/28 24 خرداد 1399 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/07/1398
4572 بخشنامه - 200/99/31 24 خرداد 1399 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/07/1398
4571 بخشنامه - 200/99/30 24 خرداد 1399 ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/07/1398
4570 بخشنامه - 200/99/29 24 خرداد 1399 ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21/07/1398
4569 - 64 200/99/27 21 خرداد 1399 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 31/04/1394 برای اجرا در سال 1399
4568 بخشنامه 143 230/8254/د 12 خرداد 1399 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
4567 بخشنامه - 200/99/26 11 خرداد 1399 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره 5 و بند (م) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
4566 بخشنامه 95 و169 210/99/25 31 ارديبهشت 1399 صورتحساب های نوع سوم (الکترونیکی) که از طریق سامانه ثبت برخط معاملات ثبت و صادر می شوند (بانضمام بخشنامه شماره 165/97/230 تاریخ 13/12/1397)
4565 ستاد ملی مبارزه با کرونا - 200/99/24 29 ارديبهشت 1399 ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 07/02/1399 در خصوص موعدهای مقرر قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
4564 بخشنامه 169 و 157 و (17 ق.م.ا.ا) 200/99/23 28 ارديبهشت 1399 نحوه رسیدگی به صورتحساب¬های غیر واقعی
4563 بخشنامه 147 و 148 200/99/22 27 ارديبهشت 1399 رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 28/12/1397
4562 بخشنامه 1 و 4 210/99/21 27 ارديبهشت 1399 مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب
4561 بخشنامه - 210/99/20 24 ارديبهشت 1399 احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی
4560 بخشنامه 169 200/99/19 22 ارديبهشت 1399 ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی 31/04/1394)
4559 بخشنامه 1 210/99/18 22 ارديبهشت 1399 عدم شمول مالیات به مابه الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال های 1397 و 1398 کل کشور
4558 بخشنامه 45 و 49 و 50 210/99/17 21 ارديبهشت 1399 حق تمبر بروات اسنادی/ارزی
4557 بخشنامه - 200/99/16 31 فروردين 1399 نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
4556 بخشنامه - 210/99/15 30 فروردين 1399 ابلاغ تصویب نامه شماره 56545/2852 مورخ 1399/1/18 هیأت محترم وزیران
4555 بخشنامه 251 مکرر 200/99/14 27 فروردين 1399 ابلاغ موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند 2 دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم
4554 بخشنامه 12 ق.م.ا.ا 210/99/13 27 فروردين 1399 ابلاغ رأی شماره 2895 مورخ 1398/10/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رأی شماره 432 مورخ 1396/5/10 هیأت مذکور
4553 بخشنامه 190 210/99/12 26 فروردين 1399 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 38 مورخ 1397/12/13
4552 بخشنامه 146 مکرر 210/99/11 26 فروردين 1399 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201- 41 مورخ 1398/11/26
4551 بخشنامه 84 210/99/10 26 فروردين 1399 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
4550 بخشنامه 172 210/99/9 20 فروردين 1399 اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
4549 بخشنامه 169 8/99/200 19 فروردين 1399 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380
4548 بخشنامه - 7/99/200 19 فروردين 1399 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: