فهرست تفصیلی کدها

توجه مقررات منسوخ داراي كاربرد كمتر، با فونت «هاي لايت» ؛ و مقررات ماليات بر ارزش افزوده و ماليات موسوم به تجميع عوارض با فونت «ايتاليك» مشخص شده‌اند. با كليك بر روي كدهاي فعال قادر به مشاهده متن آن كد خواهيد شد. بیشتر بخوانید >>

محدوده نمايش

کد عنوان / مرجع صدور مواد مرتبط شماره تاريخ صدور خلاصه موضوع
4219 بخشنامه مواد 42 و 43 ارزش افزوده 137/96/230 10 دی 1396 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
4218 بخشنامه 132 134/96/230 9 دی 1396 ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394
4217 بخشنامه 197 230/96/132 5 دی 1396 عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت بارگذاری لیست حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق، در موعد مقرر
4216 قانون 187 ١٠٠/۴٩٢۴٣/٩٠٠٠ 17 دی 1396 آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ١٨٧ قانون اصلاح قانون مالیاتھای مستقیم
4215 قانون - ھـ۵۴٧٨٢ت/١٢۶٣٧۵ 10 دی 1396 آیین نامه اجرایی تبصره (١۴) قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور
4214 بخشنامه 147 200/96/137 10 دی 1396 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
4213 بخشنامه 132 230/96/134 9 دی 1396 ارسال فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی به موجب ماده(31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394
4212 بخشنامه 147 131/96/200 4 دی 1396 اجرای حکم تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم
4211 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 141 ٩٢/٢٠٨/ھـ ب 4 دی 1396 رأی شماره های ٨٣٩ ـ ٨٣٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٢٠٠/١٠٧۴٣ ـ 24/05/1391 و ٢٢/04/١٣٩۵ ـ ٢۵/٩۵/٢٠٠
4210 قانون - ٨٣٨١٠/٣٠٠ 2 دی 1396 قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار)
4209 قانون - ٧٨۵٠٢/٢۵۴ 18 آذر 1396 قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی
4208 قانون - ٧۴۶۵١/٢١٣ 5 آذر 1396 قانون معاھده معاضدت دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره
4207 تصویب نامه - ٨٩١ ب/ھـ٧١٩۵١ 5 آذر 1396 احتساب وجوه پرداختی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
4206 بخشنامه - 14325/200 4 آذر 1396 برون سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات¬های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی
4205 تصویب نامه - ھـ ۵۴٨۶۴ ت/١٠٨٧٧٠ 4 آذر 1396 بدھی مالیات بر درآمد مؤدیان مناطق زلزله زده کرمانشاه
4204 بخشنامه 169 117/96/200 23 آبان 1396 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز 1396 تبصره (3) ماده ( 10) آیین¬نامه اجرایی موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
4203 دادنامه - 661 21 آبان 1396 رأی شماره ۶۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۹۳/۲۳۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۳ معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور
4202 دستورالعمل 169 مکرر و تبصره (3) ماده (77) 519/96/200 20 آبان 1396 نحوه دریافت اطلاعات شهرداری ها در اجرای تبصره(3)ماده(77) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394
4201 بخشنامه 169 مکرر 116/96/200 20 آبان 1396 اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394
4200 تصویب نامه - ھـ۵۴٣٠۴ت/٩٣۴٠۶ 1 آبان 1396 تصویب نامه در خصوص وجوه مصوب مجمع عمومی صاحبان سھام شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان ھزینه ھای قابل قبول مالیاتی
4199 دستورالعمل بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 518/96/260 6 آبان 1396 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت شرکت‌های تعاونی مصرف
4198 دادنامه - ۵٣۶ ـ ۵٣۵ 1 آبان 1396 ابطال بند١ نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٣/۵٢۴ ـ ١٣٩٣/۶/٢٢ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی سود تفاوت تسعیر ارز حاصل صادرات، معاف از مالیات
4197 بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده 108/96/260 29 مهر 1396 معافیت خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
4196 بخشنامه قانون 107/96/200 29 مهر 1396 ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1395 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند.
4195 دستورالعمل 169 517/96/200 22 مهر 1396 نحوه بررسی، تطبیق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه-های استخراج اطلاعات مالیاتی
4194 دستورالعمل قانون بودجه 516/96/260 25 شهريور 1396 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد تعیین ضریب فعالیت ارزش افزوده بنکداران و عمده فروشان مواد غذائی
4193 هیأت وزیران - 989 19 مهر 1396 آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵ (قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور
4192 هیأت وزیران - ھـ۵۴۴٩١ت/٨١٢١۶ 12 مهر 1396 آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵ (قانون بودجه سال ١٣٩۶ کل کشور
4191 دستورالعمل ماده «21» 515/96/260 11 مهر 1396 تسلیم اظهارنامه دوره دوم ( فصل تابستان) سال 1396
4190 بخشنامه تبصره (1) ماده 148 99/96/200 10 مهر 1396 پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
4189 بخشنامه قانون پنج ساله پنجم توسعه 96/96/200 3 مهر 1396 تبصره 2 ماده 119 قانون پنج ساله پنجم توسعه درخصوص شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از هرگونه معافیت مالیاتی
4188 تصویب نامه 169 ھـ۵۴۶۵۵ت/٧۵٧۵٧ 21 شهريور 1396 اصلاح ماده (١۵) آیین نامه اجرایی تبصره (٢) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم ٢١/۶/١٣٩۶ ھـ۵۴۶۵۵ت/٧۵٧۵٧ شماره اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیماصلاح ماده (١۵) آیین نامه اجرایی تبصره (٢) ماده (١۶٩)
4187 بخشنامه 169 مکرر 9730/200 25 شهريور 1396 ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/01/1390 و بخشنامه¬ های مربوط برای دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ارائه صورت حساب فصلی
4186 تصویب نامه 132 ھـ۵۴۶٠٠ت/٧١٠٩٠ 16 شهريور 1396 اصلاح ماده (۵ (الحاقی به آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (١٣٢ )
4185 دادنامه - 432 14 شهريور 1396 خروج «پرداخت خدمات بیمه، درمان و تکمیل درمان» از معافیت پرداخت قانون مالیات بر ارزش افزوده

پيغام شما

نام
پيغام

خلاصه خدمات

وب سايت بانک مالياتی ايران خدمات گوناگونی در زمينه قوانين و مقررات مالياتی ارائه می دهد و "خودمشاوره⁠ای" را با استفاده از امکانات زیر فراهم آورده است:

تماس با ما

09122586954
تهران، البرز، قزوين، اصفهان، همدان، مركزي، كرمانشاه

09143112737
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، گيلان، مازندران، كردستان

ايميل: